LEGO-ABSA: A Prompt-based Task Assemblable Unified Generative Framework for Multi-task Aspect-based Sentiment Analysis

Tianhao Gao | Jun Fang | Hanyu Liu | Zhiyuan Liu | Chao Liu | Pengzhang Liu | Yongjun Bao | Weipeng Yan |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study