Psychology-guided Controllable Story Generation

Yuqiang Xie | Yue Hu | Yunpeng Li | Guanqun Bi | Luxi Xing | Wei Peng |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |