An Efficient Coarse-to-Fine Facet-Aware Unsupervised Summarization Framework Based on Semantic Blocks

Xinnian Liang | Jing Li | Shuangzhi Wu | Jiali Zeng | Yufan Jiang | Mu Li | Zhoujun Li |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |