PSP: Pre-trained Soft Prompts for Few-Shot Abstractive Summarization

Xiaochen Liu | Yang Gao | Yu Bai | Jiawei Li | Yinan Hu | Heyan Huang | Boxing Chen |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study