Pan More Gold from the Sand: Refining Open-domain Dialogue Training with Noisy Self-Retrieval Generation

Yihe Wang | Yitong Li | Yasheng Wang | Fei Mi | Pingyi Zhou | Xin Wang | Jin Liu | Xin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |