Parsing Natural Language into Propositional and First-Order Logic with Dual Reinforcement Learning

Xuantao Lu | Jingping Liu | Zhouhong Gu | Hanwen Tong | Chenhao Xie | Junyang Huang | Yanghua Xiao | Wenguang Wang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |