Categorizing Semantic Representations for Neural Machine Translation

Yongjing Yin | Yafu Li | Fandong Meng | Jie Zhou | Yue Zhang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |