HCLD: A Hierarchical Framework for Zero-shot Cross-lingual Dialogue System

Zhanyu Ma | Jian Ye | Xurui Yang | Jianfeng Liu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |