Semantic Role Labeling as Dependency Parsing: Exploring Latent Tree Structures inside Arguments

Yu Zhang | Qingrong Xia | Shilin Zhou | Yong Jiang | Guohong Fu | Min Zhang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |