RealMedDial: A Real Telemedical Dialogue Dataset Collected from Online Chinese Short-Video Clips

Bo Xu | Hongtong Zhang | Jian Wang | Xiaokun Zhang | Dezhi Hao | Linlin Zong | Hongfei Lin | Fenglong Ma |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |