CCTC: A Cross-Sentence Chinese Text Correction Dataset for Native Speakers

Baoxin Wang | Xingyi Duan | Dayong Wu | Wanxiang Che | Zhigang Chen | Guoping Hu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |