A Progressive Framework for Role-Aware Rumor Resolution

Lei Chen | Guanying Li | Zhongyu Wei | Yang Yang | Baohua Zhou | Qi Zhang | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |