Two Languages Are Better than One: Bilingual Enhancement for Chinese Named Entity Recognition

Jinzhong Ning | Zhihao Yang | Zhizheng Wang | Yuanyuan Sun | Hongfei Lin | Jian Wang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |