CMQA: A Dataset of Conditional Question Answering with Multiple-Span Answers

Yiming Ju | Weikang Wang | Yuanzhe Zhang | Suncong Zheng | Kang Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |