Original Content Is All You Need! an Empirical Study on Leveraging Answer Summary for WikiHowQA Answer Selection Task

Liang Wen | Juan Li | Houfeng Wang | Yingwei Luo | Xiaolin Wang | Xiaodong Zhang | Zhicong Cheng | Dawei Yin |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |