Hierarchical Curriculum Learning for AMR Parsing

Peiyi Wang | Liang Chen | Tianyu Liu | Damai Dai | Yunbo Cao | Baobao Chang | Zhifang Sui |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |