HiTab: A Hierarchical Table Dataset for Question Answering and Natural Language Generation

Zhoujun Cheng | Haoyu Dong | Zhiruo Wang | Ran Jia | Jiaqi Guo | Yan Gao | Shi Han | Jian-Guang Lou | Dongmei Zhang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |