ODE Transformer: An Ordinary Differential Equation-Inspired Model for Sequence Generation

Bei Li | Quan Du | Tao Zhou | Yi Jing | Shuhan Zhou | Xin Zeng | Tong Xiao | JingBo Zhu | Xuebo Liu | Min Zhang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |