Program Transfer for Answering Complex Questions over Knowledge Bases

Shulin Cao | Jiaxin Shi | Zijun Yao | Xin Lv | Jifan Yu | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Jinghui Xiao |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |