Bridging the Data Gap between Training and Inference for Unsupervised Neural Machine Translation

Zhiwei He | Xing Wang | Rui Wang | Shuming Shi | Zhaopeng Tu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |