KQA Pro: A Dataset with Explicit Compositional Programs for Complex Question Answering over Knowledge Base

Shulin Cao | Jiaxin Shi | Liangming Pan | Lunyiu Nie | Yutong Xiang | Lei Hou | Juanzi Li | Bin He | Hanwang Zhang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |