Unified Structure Generation for Universal Information Extraction

Yaojie Lu | Qing Liu | Dai Dai | Xinyan Xiao | Hongyu Lin | Xianpei Han | Le Sun | Hua Wu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |