M3ED: Multi-modal Multi-scene Multi-label Emotional Dialogue Database

Jinming Zhao | Tenggan Zhang | Jingwen Hu | Yuchen Liu | Qin Jin | Xinchao Wang | Haizhou Li |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |