Fully Hyperbolic Neural Networks

Weize Chen | Xu Han | Yankai Lin | Hexu Zhao | Zhiyuan Liu | Peng Li | Maosong Sun | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |