HeterMPC: A Heterogeneous Graph Neural Network for Response Generation in Multi-Party Conversations

Jia-Chen Gu | Chao-Hong Tan | Chongyang Tao | Zhen-Hua Ling | Huang Hu | Xiubo Geng | Daxin Jiang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |