Confidence Based Bidirectional Global Context Aware Training Framework for Neural Machine Translation

Chulun Zhou | Fandong Meng | Jie Zhou | Min Zhang | Hongji Wang | Jinsong Su |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |