Multimodal Dialogue Response Generation

Qingfeng Sun | Yujing Wang | Can Xu | Kai Zheng | Yaming Yang | Huang Hu | Fei Xu | Jessica Zhang | Xiubo Geng | Daxin Jiang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |