GL-CLeF: A Global–Local Contrastive Learning Framework for Cross-lingual Spoken Language Understanding

Libo Qin | Qiguang Chen | Tianbao Xie | Qixin Li | Jian-Guang Lou | Wanxiang Che | Min-Yen Kan |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |

Citations

URL

No Citations Yet