Other Roles Matter! Enhancing Role-Oriented Dialogue Summarization via Role Interactions

Haitao Lin | Junnan Zhu | Lu Xiang | Yu Zhou | Jiajun Zhang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |