PLANET: Dynamic Content Planning in Autoregressive Transformers for Long-form Text Generation

Zhe Hu | Hou Pong Chan | Jiachen Liu | Xinyan Xiao | Hua Wu | Lifu Huang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |

Citations

URL