A Variational Hierarchical Model for Neural Cross-Lingual Summarization

Yunlong Liang | Fandong Meng | Chulun Zhou | Jinan Xu | Yufeng Chen | Jinsong Su | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |