Multi-Modal Sarcasm Detection via Cross-Modal Graph Convolutional Network

Bin Liang | Chenwei Lou | Xiang Li | Min Yang | Lin Gui | Yulan He | Wenjie Pei | Ruifeng Xu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |

Citations

URL