MMEKG: Multi-modal Event Knowledge Graph towards Universal Representation across Modalities

Yubo Ma | Zehao Wang | Mukai Li | Yixin Cao | Meiqi Chen | Xinze Li | Wenqi Sun | Kunquan Deng | Kun Wang | Aixin Sun | Jing Shao |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |