HOSMEL: A Hot-Swappable Modularized Entity Linking Toolkit for Chinese

Daniel Zhang-li | Jing Zhang | Jifan Yu | Xiaokang Zhang | Peng Zhang | Jie Tang | Juanzi Li |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |