M-SENA: An Integrated Platform for Multimodal Sentiment Analysis

Huisheng Mao | Ziqi Yuan | Hua Xu | Wenmeng Yu | Yihe Liu | Kai Gao |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |