COVID-19 Claim Radar: A Structured Claim Extraction and Tracking System

Manling Li | Revanth Gangi Reddy | Ziqi Wang | Yi-shyuan Chiang | Tuan Lai | Pengfei Yu | Zixuan Zhang | Heng Ji |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL |