Towards Modeling Role-Aware Centrality for Dialogue Summarization

Xinnian Liang | Chao Bian | Shuangzhi Wu | Zhoujun Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2022
Location: Online only
Venue: AACL | IJCNLP |