HW-TSC’s Submissions to the WMT21 Biomedical Translation Task

Hao Yang | Zhanglin Wu | Zhengzhe Yu | Xiaoyu Chen | Daimeng Wei | Zongyao Li | Hengchao Shang | Minghan Wang | Jiaxin Guo | Lizhi Lei | Chuanfei Xu | Min Zhang | Ying Qin |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study