The NiuTrans Machine Translation Systems for WMT21

Shuhan Zhou | Tao Zhou | Binghao Wei | Yingfeng Luo | Yongyu Mu | Zefan Zhou | Chenglong Wang | Xuanjun Zhou | Chuanhao Lv | Yi Jing | Laohu Wang | Jingnan Zhang | Canan Huang | Zhongxiang Yan | Chi Hu | Bei Li | Tong Xiao | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT