HW-TSC’s Participation in the WMT 2021 News Translation Shared Task

Daimeng Wei | Zongyao Li | Zhanglin Wu | Zhengzhe Yu | Xiaoyu Chen | Hengchao Shang | Jiaxin Guo | Minghan Wang | Lizhi Lei | Min Zhang | Hao Yang | Ying Qin |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study