Narrative Question Answering with Cutting-Edge Open-Domain QA Techniques: A Comprehensive Study

Xiangyang Mou | Chenghao Yang | Mo Yu | Bingsheng Yao | Xiaoxiao Guo | Saloni Potdar | Hui Su |

Paper Details:


Year: 2021
Location: Cambridge, MA
Venue: TACL |