A Flexible and Extensible Framework for Multiple Answer Modes Question Answering

Cheng-Chung Fan | Chia-Chih Kuo | Shang-Bao Luo | Pei-Jun Liao | Kuang-Yu Chang | Chiao-Wei Hsu | Meng-Tse Wu | Shih-Hong Tsai | Tzu-Man Wu | Aleksandra Smolka | Chao-Chun Liang | Hsin-Min Wang | Kuan-Yu Chen | Yu Tsao | Keh-Yih Su |

Paper Details:

Month: October
Year: 2021
Location: Taoyuan, Taiwan
Venue: ROCLING |