ntust-nlp-1 at ROCLING-2021 Shared Task: Educational Texts Dimensional Sentiment Analysis using Pretrained Language Models

Yi-Wei Wang | Wei-Zhe Chang | Bo-Han Fang | Yi-Chia Chen | Wei-Kai Huang | Kuan-Yu Chen |

Paper Details:

Month: October
Year: 2021
Location: Taoyuan, Taiwan
Venue: ROCLING |