On Attention Redundancy: A Comprehensive Study

Yuchen Bian | Jiaji Huang | Xingyu Cai | Jiahong Yuan | Kenneth Church |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |