Few-shot Intent Classification and Slot Filling with Retrieved Examples

Dian Yu | Luheng He | Yuan Zhang | Xinya Du | Panupong Pasupat | Qi Li |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |