RocketQA: An Optimized Training Approach to Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering

Yingqi Qu | Yuchen Ding | Jing Liu | Kai Liu | Ruiyang Ren | Wayne Xin Zhao | Daxiang Dong | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |