Non-Autoregressive Translation by Learning Target Categorical Codes

Yu Bao | Shujian Huang | Tong Xiao | Dongqi Wang | Xinyu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |