Universal Semantic Tagging for English and Mandarin Chinese

Wenxi Li | Yiyang Hou | Yajie Ye | Li Liang | Weiwei Sun |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |