Supporting Clustering with Contrastive Learning

Dejiao Zhang | Feng Nan | Xiaokai Wei | Shang-Wen Li | Henghui Zhu | Kathleen McKeown | Ramesh Nallapati | Andrew O. Arnold | Bing Xiang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |