On the Transformer Growth for Progressive BERT Training

Xiaotao Gu | Liyuan Liu | Hongkun Yu | Jing Li | Chen Chen | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |